Ugrás a tartalomhoz

Budapest Prémium Kiegyensúlyozott Részalap

Az Alap bemutatása

Alap adatok

Alap

Alap teljes neve:

Budapest Prémium Kiegyensúlyozott Részalap

Alap rövid neve:

BP Kiegyensúlyozott

Nyelvi verzió:

magyar

Alap státusza:

aktív

Alap típusa:

Kiegyensúlyozott vegyes alapok

Alap indulása:

2016. április 01.

Székhely:

Budapest

Sorozat

Sorozat neve:

Budapest Prémium Kiegyensúlyozott Részalap

Sorozat devizaneme:

HUF

Sorozat státusza:

aktív

Névérték:

1

ISIN kód:

HU0000716337

Alap Felügyeleti engedély száma:

H-KE-III-323/2016

Árfolyam

Sorozat

Devizanem:

HUF

Névérték:

1

Nettó eszközérték:

9 652 139 599 HUF

Napi hozamok évesített szórása (1 év):

7.12%

Árfolyam:

1.366900

1 éves minimum árfolyam:

1.243900

1 éves maximum árfolyam:

1.370900

Árfolyam vonatkozási dátuma:

2023.11.29.

Közreműködők

Letétkezelő:

UniCredit Bank Hungary Zrt.

Könyvvizsgáló:

KPMG

Forgalmazók:

MBH Befektetési Bank Zrt.,Budapest Bank Nyrt.

Díjak

Alap

TER mutató:

1.44%

Befektetési politika:

A Budapest Prémium Esernyő Alap részalapjai kockázatos és biztonságos befektetések megfelelő kombinációjával, jól diverzifikált portfoliók kialakításával a részalapokon keresztül vonzó kockázat-hozam profilú befektetési alternatívákat kívánnak nyújtani ügyfeleik számára.Az Alapkezelő a részalapok tőkéjét a befektetési politikája által megengedett eszközökön belül jellemzően bankbetétbe, állampapírokba, vállalati kötvényekbe és egyéb kamatozó instrumentumokba, valamint részvényekbe és tőzsdén kereskedett befektetési alapokba (ETF-ekbe), kollektív befektetési formákba, kívánja befektetni, a részalapok kockázati profiljával összhangban lévő megoszlásban.
A Budapest Prémium Konzervatív Részalap a Budapest Prémium Esernyőalap legalacsonyabb kockázatú tagja. Magas arányú alacsony kockázatú kötvény és pénzpiaci eszközein túl kisebb mértékben tartalmaz feltörekvő kötvény és globális részvény kitettséget. A Budapest Prémium Kiegyensúlyozott Részalap a Budapest Prémium Esernyőalapon belül a Konzervatív Részalapnál kissé magasabb kockázatú, az eszközosztályok között egyenlő súlyozásra törekszik. A Részalap 20% rövid kötvény, 30% magyar kötvény, 30% nemzetközi kötvény és 20% részvény kitettséget céloz meg.

Hátralévő átlagos futamidő:

1.00 év

Kockázati Profil

Az Esernyőalap részalapjainak célja, hogy az egyes részalapokra ajánlott befektetési időtávon a pénzpiaci befektetéseket meghaladó, a kockázati profillal összhangban lévő hozam elérésének lehetőségét nyújtsa a befektetőknek. A részalapok a pénzpiaci hozamokat meghaladó hozampotenciált magasabb kockázatvállalás mellett kívánják elérni, oly módon, hogy a vállalt kockázat összhangban legyen az adott részalap ajánlott befektetési időhorizontjával és a megcélzott (jellemző) befektetők kockázatvállalási profiljával.
A Budapest Prémium Kiegyensúlyozott Részalap elsősorban azon közepes kockázatot vállaló ügyfeleknek ajánlott, akik a némileg magasabb hozampotenciál érdekében a mérsékelt volatilitását elfogadják, és minimális befektetési időhorizontjuk eléri a három évet

A sorozat esetében alkalmazott devizafedezési stratégia:

Az alap mögöttes eszközeiből adódó devizakockázatok nem fedezettek.

Ajánlott minimális futamidő:

3 év

Kockázati mutató (RRI)

1
alacsony
2
alacsony
3
közepes
4
közepes
5
közepes
6
magas
7
magas

Árfolyamok

Teljesítmény

Aktuális hozamok

Értékelés időpontja: 2023. október 31.

1 hónap 3 hónap 6 hónap 1 év 2 év* 3 év* 4 év* 5 év* YTD **
Hozam -1.51% -1.09% 5.80% 6.04% 2.15% 4.11% 3.97% 5.12% 7.02%

Havi hozamok

január február március április május június július augusztus szeptember október november december
2018 0.36% -2.29%
2019 2.30% 1.17% 2.45% 1.09% -1.00% 1.56% 2.55% 1.02% 1.34% -1.41% 1.93% -0.10%
2020 1.22% -2.05% -4.59% 2.51% 1.13% 2.28% -1.78% 2.52% 0.55% 0.23% 1.78% 1.32%
2021 -0.98% 0.49% 2.39% 0.11% -2.82% 2.87% 1.55% -0.74% 0.95% 1.08% 0.00% 1.66%
2022 -4.04% 0.49% -0.21% 0.13% 2.07% -3.94% 4.75% -1.44% -0.12% -0.63% 3.37% -4.15%
2023 2.67% -2.05% 0.70% -0.12% 1.12% 2.69% 3.02% -0.41% 0.84% -1.51%

Éves hozamok

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Hozam 1.20% 2.53% -1.02% 13.59% 4.96% 6.62% -4.09%

Portfólió menedzser

Miklós Csaba_2n_554x551.png

Miklós Csaba

mbhalapkezelo@mbhalap.hu

Diplomáját 2000-ben szerezte a Budapesti Corvinus Egyetemen.Szakmai pályafutását 2001-ben kezdte az Allianz Biztosító stratégiai kontrolling osztályán, majd Münchenben az anyavállalatnál töltött szakmai programot követően az Allianz Alapkezelőnél a részvény- és a vegyes eszközallokációs alapok menedzselését látta el. 2008-ban európai uniós CEFA oklevelet szerzett. Pályafutását 2010-től a Raiffeisen Alapkezelőnél folytatta, ahol a nyugdíjpénztári portfóliók részvénybefektetéseinek kezeléséért és a globális eszközallokációs alapok menedzseléséért felelt. 2017-től az UNION VIG Biztosítónál portfóliókezelői és értékesítéstámogatói munkakörben tevékenykedett. 2018-tól a Diófa Alapkezelőnél a regionális részvényportfóliók kezelését látta el, és részt vett a multi-asset portfóliók és az abszolút hozamú alapok menedzselésében. A Budapest Alapkezelőhöz 2021-ben csatlakozott, mint portfólió menedzser.