Ugrás a tartalomhoz

MBH Alapkezelő

Fenntarthatósági kockázatokkal kapcsolatos tájékoztatása

Az MBH Alapkezelő Zrt. (székhely: 1068 Budapest, Benczúr utca 11., cg.: 01-10-041964, a továbbiakban: Alapkezelő) az Európai Parlament és a Tanács (EU) pénzügyi szolgáltatási ágazatban a fenntarthatósággal kapcsolatos közzétételekről szóló 2019/2088 Rendeletének (a továbbiakban: SFDR) 3. cikke alapján ezúton tájékoztatja az Alapkezelő által kezelt alapok Befektetőit, valamint az Alapkezelő portfóliókezelt és befektetési tanácsadásban részesülő Ügyfeleit a fenntarthatósági kockázatoknak az Alapkezelő befektetési döntéshozatali eljárásaiba és portfóliókezelt Ügyfeleinek adott befektetési tanácsaiba történő integrálására vonatkozó politikáiról, valamint az SFDR 4. cikke alapján a fenntarthatósági tényezőkre gyakorolt főbb káros hatások tekintetében alkalmazandó átvilágítási politikákról szóló nyilatkozatról.

A Társaság a befektetési döntéseknek a fenntarthatósági tényezőkre gyakorolt káros hatásait, a Társaság mérete, befektetőinek ESG (Környezeti, Társadalmi és Irányítási) érzékenysége, valamint a hozamelvárás tükrében figyelembe veszi a Fenntarthatósági Szabályzatban részletezett módon. A Társaság független minősítő intézetek ESG minősítése, a főbb káros hatás indikátorok (Principal Adverse Impacts - PAI) valamint kizárási listák alkalmazásával juttatja érvényre a fenntarthatósági szempontokat.

Amennyiben részt vesz a befektetési portfóliókban szereplő cégek közgyűlésein, a képviselt portfólió szavazati jogát – a vonatkozó szabályzat rendelkezéseinek betartása mellett – lehetőség szerint felhasználja arra, hogy részt vegyen a vállalatok olyan stratégiai döntéseinek meghozatalában, amelyek a fenntarthatóságot célozzák.

A Társaság az általa kezelt alapokkal kapcsolatos, befektetőinek szóló ESG tájékoztatást, tárgyilagos formában, közérthető módon hozza nyilvánosságra, támogatva így a befektetők szabad ESG szempontú mérlegelési lehetőségét. A SFDR RTS rendelet 1. számú mellékletének megfelelően az Alapkezelő valamennyi befektetési portfólióra vonatkozóan minden év június 30. napjáig közzéteszi honlapján a megelőző év (referencia időszak) tekintetében a fenntarthatósági tényezőkre gyakorolt főbb káros hatásokra vonatkozó mutatókat.

A Társaság törekszik arra, hogy a Javadalmazási Politikája előmozdítsa a fenntarthatósági kockázatok megfelelő és hatékony kezelését, olyan módon, hogy a javadalmazás szerkezete ne ösztönözzön túlzott kockázatvállalásra a fenntarthatósági kockázatok tekintetében. Az Alapkezelő az Azonosítási Eljárás során meghatározza azon munkavállalók körét, akiknek a tevékenysége jelentősen befolyásolhatja a kezelt befektetési alapok és portfoliók kockázati profilját, ideértve a fenntarthatósági kockázatokat is. Annak érdekében, hogy a teljesítményjavadalmazás ne ösztönözzön a fenntarthatósági kockázatok túlzott vállalására, az Alapkezelő a teljesítménymérés, illetve a teljesítményjavadalmazás mértékének megállapítása során – a vezetői értékelés keretében – figyelembe veszi, hogy az Azonosított Személy tevékenysége hogyan járul hozzá a kezelt alapok, portfoliók fenntarthatósági kockázatainak megfelelő kezeléséhez.

A Társaság egyéb szabályzataiban, szervezeti felépítésében, egyéb nem befektetési döntéseiben a szükséges mértékig érvényesíti a fenntarthatósági elveket.

A Társaság az általa kezelt alapokkal kapcsolatos, befektetőinek szóló ESG tájékoztatást, tárgyilagos formában, közérthető módon hozza nyilvánosságra, támogatva így a befektetők szabad ESG szempontú mérlegelési lehetőségét. Az SFDR RTS rendelet 1. számú mellékletének megfelelően az Alapkezelő valamennyi befektetési portfólióra vonatkozóan minden év június 30. napjáig közzéteszi honlapján a megelőző év (referencia - időszak) tekintetében a fenntarthatósági tényezőkre gyakorolt főbb káros hatásokra vonatkozó mutatókat.

A Társaság az általa használt, külső ESG adatbázisok mellett fenntartja magának a jogot, hogy az általa kezelt alapok portfólió elemeit az elfogadott piaci gyakorlatnak megfelelően, a használt külső adatbázistól eltérően osztályozza, ebben az esetben erről befektetőit honlapja útján tájékoztatja.

A Társaság befektetési döntései során mindenkor a klímaváltozás fizikai kockázatainak, illetve a klímaváltozáshoz kapcsolódó átállási kockázatok, minimalizálására törekszik.

Az SFDR 8. cikkének megfelelő alapok listája:

A rendeletnek való megfelelés érdekében az alábbi dokumentumokat tesszük közzé: