Ugrás a tartalomhoz

Jogi nyilatkozat

Használati feltételek

Kérjük, hogy a weboldal használata tekintetében az alábbiakat figyelmesen olvassa el, mert az MBH Alapkezelő Zrt., a továbbiakban: Társaság) internetcímén elérhető honlap, illetve annak bármely oldala (a továbbiakban: Honlap) megnyitásával, a Honlapon található ügyfélmenü használatával Ön az alábbiakban felsorolt és ismertetett használati feltételekhez hozzájárul, azokat elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el. A Társaság fenntartja a jogot, hogy a használati feltételeket külön értesítés nélkül módosítsa. A Kérjük, hogy amennyiben nem ért egyet az alábbi feltételekkel, ne nyissa meg a Honlapot!

Felelősség

A Honlapon megtalálható információk és adatok nem minősülnek ajánlattételnek, befektetési tanácsadásnak, felhívásnak, kizárólag tájékoztatásul szolgálnak, azok teljességéért, pontosságáért, esetleges módosulásáért a Társaság felelősséget nem vállal. A Honlapon található adatok és információk általános jellegűek, nem konkrét személyek befektetési céljaihoz, pénzügyi helyzetéhez igazodnak. Kérjük, hogy az adatok és információk befektetési döntések meghozatalához való felhasználását megelőzően lépjen közvetlen kapcsolatba Társaságunkkal. Az adatok és információk felhasználása kizárólag a felhasználó felelősségére történik, a Társaság semmilyen felelősséget nem vállal a Honlapon megtalálható információkon és adatokon alapuló döntésből eredő esetleges károkért.

Szerzői jogok

A Honlapon megjelenő nevek, logók, képek, grafikák, információs anyagok, tájékoztatók, letölthető dokumentumok szerzői jogi védelem alatt állnak, jogosulatlan felhasználásuk jogszabályba ütközik. A Honlap tartalmának akár részben, akár egészben történő, a saját személyes használatot meghaladó vagy attól eltérő célú bármilyen használata - így különösen annak bármely eszközzel történő tárolása, sokszorosítása, kinyomtatása, terjesztése - kizárólag a Társaság előzetes írásbeli hozzájárulásával történhet.

Az internet biztonsága

Az interneten továbbított elektronikus üzenet tartalmához illetéktelen személyek potenciálisan hozzáférhetnek, annak tartalma módosulhat, illetve az üzenet elveszhet. A Társaság nem vállal felelősséget azokért a károkért, amelyek a Honlappal kapcsolatban, annak használatából, nem megfelelő működéséből vagy nem működéséből, a Honlapon közölt adatok bárki által történő illetéktelen megváltoztatásából, illetve amelyek információtovábbítási késedelemből, vonal- vagy rendszerhibából, számítógépes vírus miatt, vagy más hasonló okból származnak. A Honlapon elhelyezett hivatkozásokon keresztül más cégek és szervezetek internetes oldalára is el lehet jutni. Az ezeken az internetes oldalakon közölt bármilyen információk és adatok tartalmáért és helyességéért, illetve a felhasználó adatainak biztonságáért a Társaság nem vállal felelősséget.

Adatok védelme

Ön a Honlapot mindenfajta személyes jellegű információ megadása nélkül megtekintheti, megismerkedhet a Társasággal, szolgáltatásainkkal.Amennyiben Ön a Honlapon keresztül, vagy az azon feltüntetett e-mail címet használva személyes adatokat (pl. név, cím, e-mail cím, telefonszám, faxszám) ad meg, ezzel hozzájárulását adja, hogy megadott adatait a Társaság nyilvántartsa, kezelje és feldolgozza marketing és kockázatelemzési célokra, mindaddig, amíg Ön kifejezetten nem kezdeményezi adatainak törlését. A Társaság a hozzá interneten keresztül eljuttatott valamennyi adatot ugyanúgy kezeli, mintha azokat egyéb úton bocsátották volna rendelkezésére és adatkezelése során az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, illetve az adatvédelemmel kapcsolatos, Magyarországon hatályos egyéb jogszabályok rendelkezéseit mindenkor maradéktalanul betartja.

Kapcsolódó dokumentum