Ugrás a tartalomhoz

MKB Ütemező Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja

Az elmúlt időszak volatilis piaci környezete határozottan rávilágított, hogy a hagyományos stratégiák mellett új irányból közelítsük meg a részvénybefektetéseket. Olyan stratégiát kerestünk, ami alkalmazkodik a piaci környezethez és lehetőséget termet arra, hogy kihasználjuk a hektikus környezetben rejlő hozam lehetőségeket.

Ez az új megközelítés hívta életre az MKB Ütemező Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja konstrukciót.

Az Alap létrehozásával szeretnénk elérni, hogy az összegyűjtött megtakarításaikkal a befektetők az időzítés kockázatát mérsékelve részesülhessenek a fejlett részvénypiacok nyújtotta hozamlehetőségekből.

A befektetési döntések meghozatala során az egyik legnehezebb befektetői döntés, hogy melyik időpillanatban lépjünk be vevőként a részvénypiacra, mivel a befektetők többségének nehézséget jelent a piacok állandó nyomon követése. A portfoliókezelők szakértelme mellett az időzítésben rejlő további kockázatok csökkentését teszi lehetővé az Alap stratégiája, mely szerint 9-12 hónapon keresztül, ütemezetten tervezi feltölteni az Alapot fejlett részvénypiaci eszközökkel, míg el nem éri a 90%-os részvénykitettséget. A feltöltési periódusban havonta az aktuális nettó eszközértékének maximum a 15%-os mértékéig vásárol a megcélzott instrumentumokból. Ezzel a stratégiával elkerülhető, hogy ne egy adott időpillanat makrogazdasági, tőkepiaci helyzetében történjen a teljes állomány befektetése, hanem a folyamatosan változó tőkepiaci helyzet aktív értékelésével az időzítés kockázatát mérsékelve, több hónapon keresztül építse fel az Alap az elérni kívánt részvénypozícióját. A szabad pénzeszközöket, melyek még nem kerültek befektetésre, az Alapkezelő, átmenetileg elsősorban pénzpiaci eszközökben kívánja elhelyezni, amellyel az elmúlt évekhez képest markánsan megemelkedett kamatkörnyezetet figyelembe véve az átmeneti időszakban is jelentősebb hozamtermelést érhet el.

Az MKB Ütemező Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja befektetési jegyeihez az Alap 2022.12.16-án induló, és 2023.01.31-én záruló jegyzési eljárása során tudnak hozzáférni a befektetők, mely során diszkontált árjegyzést alkalmazunk. A jegyzési periódus lezárultát követően folyamatos forgalmazás keretében vásárolhatják, illetve válthatják vissza azokat a szerződött forgalmazókon keresztül.

Az alap megvásárlásával a befektető olyan alapok alapja konstrukcióhoz fér hozzá, mely a diverzifikálás kockázat mérséklő hatása mellett lehetőséget biztosít a fejlett részvénypiacokban rejlő hozamokhoz való hozzáféréshez.

Az alapok alapja konstrukció lényege, hogy az Alap vagyonát az Alapkezelő nem közvetlenül részvényekbe fekteti, hanem neves külföldi alapkezelők tőzsdén kereskedett alapjaiba (ETF-ekbe), valamint az MKB Alapkezelő Zrt. által kezelt befektetési alapok befektetési jegyeibe.

Befektetési stratégia:

 • Az Alap elsősorban fejlett piaci részvény alapokba fektet, rugalmasan, az indulását követő 9-12 hónapon keresztül tölti fel a portfólióját eszközökkel, a szabad pénzeszközeit pedig, elsősorban pénzpiaci (kamatozó) eszközökben tartja.
 • Az összegyűjtött vagyont az indulást követően havonta, az aktuális nettó eszközérték arányának legfeljebb 15%-os mértékig fekteti be a portfóliómenedzser.
 • Az alapok alapja konstrukciónak köszönhetően a befektető egy befektetési alapon keresztül részesülhet neves külföldi alapkezelők tőzsdén kereskedett alapjainak, valamint a BF Money Fejlett Piaci Részvény Alap, Budapest USA Részvény Alap, MKB Észak-Amerikai Részvény Alap, Budapest Dinamikus Európa Részvény Alap alapok által nyújtotta hozamokból anélkül, hogy egyesével kellene megvásárolnia a portfóliójába a befektetési alapokat.
 • Az Alap az Alapkezelő döntésének függvényében a felsorolt, MKB Alapkezelő Zrt. által kezelt alapok befektetési jegyeibe akár 20%-ot meghaladó mértékben is befektethet.
 • Hosszútávon az Alap 90%-os részvénykitettséget céloz meg, amit az indulást követően 9-12 hónap belül tervez elérni, majd tartani a részvénypiaci trendek függvényében.

Akiknek ajánljuk:

 • Akinek nincs arra lehetősége, hogy folyamatosan nyomon kövesse a részvénypiacokat, és rögtön képes legyen tranzakciókat lebonyolítani.
 • Befektetéseivel a fejlett részvénypiacok teljesítményéből szeretne részesedni.
 • A kockázatmentesnél magasabb hozamot szeretne elérni hosszútávon.
 • A többlet hozamlehetőségért képes és hajlandó magas kockázatot felvállalni (Kiemelt Befektetői Információk szerinti besorolása az 1-7-ig tartó hozam/kockázati skálán: 6).
 • Akik vállalják a magas részvényaránnyal járó magas részvénypiaci kockázatot, valamint az eltérő devizanemekben kibocsátott értékpapírokkal járó árfolyam-ingadozás kockázatát. Az Alap kockázatainak részletes leírása az Alap Tájékoztatójában szerepel.
 • Akik hosszabb távra, legalább öt évre tervezik a befektetésüket, mivel az Alap ajánlott minimális tartási ideje 5 év.

Jelen tájékoztatás a Kbftv 4.§ (1)bek. 55. pontja szerinti kereskedelmi kommunikációnak minősül. A tájékoztatás nem teljes körű, nem tartalmazza az összes szerződési feltételt, nem minősül befektetési ajánlatnak, ajánlattételi felhívásnak, befektetési tanácsadásnak vagy adótanácsadásnak, célja kizárólag a figyelem felkeltése. Az alap befektetési politikájáról, forgalmazási költségeiről és a befektetés lehetséges kockázatairól részletes felvilágosítást, annak hivatalos tájékoztatójából és kezelési szabályzatából kaphat, amelyek megtalálhatók az MKB Bank Nyrt. fiókjaiban, a forgalmazási helyeken és a www.mkbalapkezelo.hu internetes oldalon. Az alap múltbeli teljesítménye, hozama nem jelent garanciát a jövőbeni teljesítményre, hozamra. Az alap befektetési jegyeinek vásárlásához értékpapírszámla nyitása szükséges, melynek díja van. Az alap befektetési politikája nem biztosít sem tőke, sem hozamvédelmet.  Jelen dokumentumban foglalt valamennyi információ kizárólag tájékoztatásul szolgál. Az MKB Bank és az MKB Alapkezelő Zrt. nem vállalnak felelősséget a jelen kiadvány alapján hozott befektetési döntésért, és annak következményeiért. Az Alapkezelő felügyeleti engedélyszáma, dátuma: 100.006/1992; 1992.09.22.