Ugrás a tartalomhoz

Az MBH Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság tájékoztatása Forgalmazási és Elszámolási szünnapokról

Érintett alapok

2024.01.30

MKB Új Világ - Zöldülő Vállalatok Abszolút Hozamú Szárm.Bef Alap

Mellékletek

Az MBH Alapkezelő Zrt. (a továbbiakban: Társaság) ezúton értesíti tisztelt Ügyfeleit, hogy 2024. január 31-én az MKB Új Világ – Zöldülő Vállalatok Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap forgalmazása az Alap kezelési szabályzatának módosulása miatt szünetel.

2024. január 31-én az Alapra befektetési jegy vételi és visszaváltási megbízás nem lesz adható. Ez a nap nem minősül sem forgalmazás-elszámolási napnak, sem forgalmazás-teljesítési napnak. Befektetési jegy vétel vagy visszaváltás elszámolására nem kerül sor ezen a napon.