Ugrás a tartalomhoz

Az MBH Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság tájékoztatása a Budapest Állampapír Alap Kezelési Szabályzatának, Tájékoztatójának és Kiemelt Információkat Tartalmazó Dokumentumának módosításáról

Érintett alapok

2024.01.29

Budapest Állampapír Alap

Az MBH Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1068 Budapest, Benczúr utca 11.; telephelye: 1138 Budapest, Váci út 193.; cégjegyzékszáma: 01-10-041964; adószáma: 10788086-2-42; a továbbiakban: „Alapkezelő”) ezúton tájékoztatja a Tisztelt Befektetőket, hogy a Budapest Állampapír Alap Kezelési Szabályzatának, Tájékoztatójának és Kiemelt Információkat Tartalmazó Dokumentumának módosítását a Felügyelet a H-KE-III-38/2024. számú határozatával 2024.01.25-én jóváhagyta.

A Felügyelet engedélyezési határozata alapján módosul a fent megnevezett Alap neve és befektetési politikája, továbbá változik a Kezelési Szabályzatnak az Alapra vonatkozó információkat, a kockázatokat, az eszközök értékelését, a díjakat és költségeket, a befektetési jegyek folyamatos forgalmazását, az Alapra vonatkozó további információkat, valamint a közreműködő szervezetekre vonatkozó alapinformációkat bemutató fejezetei.

Az Alap a névváltozást követően MBH Bázis Hazai Rövid Kötvény Alap néven működik tovább.