Ugrás a tartalomhoz

Az MBH Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság tájékoztatása az MKB Új Világ Zöldülő Vállalatok Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap Kezelési Szabályzatának, Tájékoztatójának és Kiemelt Információkat Tartalmazó Dokumentumának módosításáról

Érintett alapok

2024.01.02

MKB Új Világ - Zöldülő Vállalatok Abszolút Hozamú Szárm.Bef Alap

Az MBH Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1068 Budapest, Benczúr utca 11.; telephelye: 1138 Budapest, Váci út 193.; cégjegyzékszáma: 01-10-041964; adószáma: 10788086-2-42; a továbbiakban: „Alapkezelő”) ezúton tájékoztatja a Tisztelt Befektetőket, hogy az MKB Új Világ Zöldülő Vállalatok Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap Kezelési Szabályzatának, Tájékoztatójának és Kiemelt Információkat Tartalmazó Dokumentumának módosítását a Felügyelet a H-KE-III-1/2024. számú határozatával 2024.01.02-án jóváhagyta.

A Felügyelet engedélyezési határozata alapján módosul a fent megnevezett Alap neve, a Kezelési Szabályzat Befektetési Alapra vonatkozó alapinformációkat, a befektetési politikát, a kockázatokat, az eszközök értékelését, a díjakat és költségeket, a befektetési jegyek folyamatos forgalmazását és az Alapra vonatkozó további információkat, valamint a közreműködő szervezetekre vonatkozó alapinformációkat bemutató fejezetei.

Az Alap a névváltozást követően MBH Zöldülő Vállalatok Részvény Alap néven működik tovább.