Ugrás a tartalomhoz

Az MBH Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság tájékoztatása az MKB Új Világ - Fenntartható Fejlődés Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap Kezelési Szabályzatának, Tájékoztatójának és Kiemelt Információkat Tartalmazó Dokumentumának módosításáról

Érintett alapok

2023.12.29

MKB Új Világ - Fenntartható Fejlődés Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési A

Az MBH Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1068 Budapest, Benczúr utca 11.; telephelye: 1138 Budapest, Váci út 193.; cégjegyzékszáma: 01-10-041964; adószáma: 10788086-2-42; a továbbiakban: „Alapkezelő”) ezúton tájékoztatja a Tisztelt Befektetőket, hogy az MKB Új Világ - Fenntartható Fejlődés Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap Kezelési Szabályzatának, Tájékoztatójának és Kiemelt Információkat Tartalmazó Dokumentumának módosítását a Felügyelet a H-KE-III-880/2023. számú határozatával 2023.12.21-én jóváhagyta.

A Felügyelet engedélyezési határozata alapján módosul a fent megnevezett Alap neve, a Kezelési Szabályzat Befektetési Alapra vonatkozó alapinformációkat, a befektetési politikát, a kockázatokat, az eszközök értékelését, a díjakat és költségeket, a befektetési jegyek folyamatos forgalmazását és az Alapra vonatkozó további információkat, valamint a közreműködő szervezetekre vonatkozó alapinformációkat bemutató fejezetei.

Az Alap a névváltozást követően MBH ESG Új-Energia Részvény Alap néven működik tovább.