Ugrás a tartalomhoz

Az MBH Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság tájékoztatásaaz MKB PB TOP Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap Kezelési Szabályzatának, Tájékoztatójának és Kiemelt Információkat Tartalmazó Dokumentumának
módosításáról

Érintett alapok

2023.07.20

MKB PB TOP Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap

Az MBH Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1068 Budapest, Benczúr utca 11.; telephelye: 1138 Budapest, Váci út 193.; cégjegyzékszáma: 01-10-041964; adószáma: 10788086-2-42; a továbbiakban: „Alapkezelő”) ezúton tájékoztatja a Tisztelt Befektetőket, hogy az MKB PB TOP Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap  Kezelési Szabályzatának, Tájékoztatójának és Kiemelt Információkat Tartalmazó Dokumentumának módosítását a Felügyelet a H-KE-III-455/2023.számú határozatával 2023.07.19-én jóváhagyta.

A fenti Alap módosított Kezelési Szabályzata 2023. július 27. napján lép hatályba. Kivétel a Kezelési Szabályzat befektetési szabályokat (11., 12., 13., 14., 16.) tartalmazó pontjai, az Alap neve, valamint a díjakat és költségeket (36.1., 36.3.,) bemutató pontjai, amely rendelkezések hatálybalépésének dátuma: 2023. augusztus 21.