Ugrás a tartalomhoz

Az MBH Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság tájékoztatása az MKB Egyensúly Nyíltvégű Befektetési Alap Kezelési Szabályzatának, Tájékoztatójának és Kiemelt Információkat Tartalmazó Dokumentumának
módosításáról

Érintett alapok

2023.06.12

MKB Egyensúly Nyíltvégű Befektetési Alap

Az MBH Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1068 Budapest, Benczúr utca 11.; telephelye: 1138 Budapest, Váci út 193.; cégjegyzékszáma: 01-10-041964; adószáma: 10788086-2-42; a továbbiakban: „Alapkezelő”) ezúton tájékoztatja a Tisztelt Befektetőket, hogy az MKB Egyensúly Nyíltvégű Befektetési Alap Kezelési Szabályzatának, Tájékoztatójának és Kiemelt Információkat Tartalmazó Dokumentumának módosítását a Felügyelet a H-KE-III-301/2023. számú határozatával 2023.06.09-én jóváhagyta.

A Felügyelet engedélyezési határozata alapján módosul a fent megnevezett Alap neve, a Kezelési Szabályzat Befektetési Alapra vonatkozó alapinformációkat, a befektetési jegyre vonatkozó információkat tartalmazó fejezetei, valamint változnak a befektetési politikát, kockázatokat, az eszközök értékelését, a díjakat és költségeket, a folyamatos forgalmazást és az Alapra vonatkozó további információkat bemutató fejezetei.

A fenti Alap módosított Kezelési Szabályzata 2023. június 12. napján lép hatályba. Kivétel a Kezelési Szabályzat befektetési szabályokat (11., 12., 13., 14., 16.) tartalmazó pontjai, az Alap neve, valamint a díjakat és költségeket (36.1., 36.3.,) bemutató pontjai, amely rendelkezések hatálybalépésének dátuma: 2023. július 12.

Az Alap a névváltozást követően MBH Egyensúly Nyíltvégű Befektetési Alap néven működik tovább.