Ugrás a tartalomhoz

Az MBH Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság tájékoztatása az MKB Bázis Dollár Alapba Fektető Alap és az MKB Bázis Euró Alapba Fektető Alap Kezelési Szabályzatának, Tájékoztatójának és Kiemelt Információkat Tartalmazó Dokumentumának módosításáról

Érintett alapok

2023.06.09

MKB Bázis Dollár Alapba Fektető Alap
MKB Bázis Euró Alapba Fektető Alap

Az MBH Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1068 Budapest, Benczúr utca 11.; telephelye: 1138 Budapest, Váci út 193.; cégjegyzékszáma: 01-10-041964; adószáma: 10788086-2-42; a továbbiakban: „Alapkezelő”) ezúton tájékoztatja a Tisztelt Befektetőket, hogy az MKB Bázis Euró Alapba Fektető Alap Kezelési Szabályzatának, Tájékoztatójának és Kiemelt Információkat Tartalmazó Dokumentumának módosítását a Felügyelet a H-KE-III-280/2023. számú határozatával 2023.06.07-én jóváhagyta.

Tájékoztatjuk továbbá a Tisztelt Befektetőket, hogy az MKB Bázis Dollár Alapba Fektető Alap Kezelési Szabályzatának, Tájékoztatójának és Kiemelt Információkat Tartalmazó Dokumentumának módosítását a Felügyelet a H-KE-III-277/2023. számú határozatával 2023.06.07-én jóváhagyta.

A Felügyelet engedélyezési határozatai alapján módosulnak a fent megnevezett Alapok elnevezései, a Kezelési Szabályzatok egyes, az Alapok elnevezését tartalmazó fejezetei, valamint változnak a befektetési politikát, a kockázatokat, az eszközök értékelését, a hozammal kapcsolatos információkat, a díjakat és költségeket, a befektetési jegyek folyamatos forgalmazását és az Alapokra vonatkozó további információkat bemutató fejezetei.

Az Alapok a névváltozást követően MBH Bázis Euró Alapba Fektető Alap és MBH Bázis Dollár Alapba Fektető Alap néven működnek tovább.

A módosult Kezelési Szabályzatok és Tájékoztatók hatályba lépésének napja: 2023.07.10.

A módosításokat a Felügyelet a „a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény (Kbftv.) 72. § (3) bekezdésében foglaltak alapján engedélyezte.

Tájékoztatjuk a Tisztelt Befektetőket, hogy a jelen hirdetményben megfogalmazott összefoglaló adatok nem helyettesítik a Kezelési Szabályzatok, illetve a Tájékoztatók megismerését.  Az

Alapkezelő a www.mbhalapkezelo.hu honlapon, a www.kozzetetelek.mnb.hu honlapon jelenteti meg a jelen hirdetmény tárgyát képező Befektetési Alapok módosított Kezelési Szabályzatait, Tájékoztatóit és Kiemelt Információkat Tartalmazó Dokumentumait.