Ugrás a tartalomhoz

Budapest Befektetési Kártya

A Befektetési Kártya értékesítése 2020.01.02-től megszűnt. A meglévő kártyabirtokosokat ez a változtatás nem érinti, ők továbbra is használhatják Befektetési Kártyájukat.

Miben különbözik a Budapest Befektetési Kártya-konstrukció a hagyományos bankkártyáktól?

A Budapest Befektetési Kártya - a hagyományos bankkártyákkal szemben - a rugalmas pénzkezelést befektetési hozamokkal párosítja. A kártyaszámlára befizetett összegek automatikusan egy pénzpiaci befektetési alapba kerülnek. A Budapest Befektetési Kártya-konstrukció hozamát a kártya mögött álló Budapest Pénzpiaci Alap adja. Az alap hozama lényegesen meghaladhatja a hagyományos kártyaszámlák látra szóló kamatát.

A Budapest Befektetési Kártyához tartozó kártyaszámla abban is különbözik a hagyományos bankkártyákhoz tartozó kártyaszámláktól, hogy míg a hagyományos kártyák esetében a kamatot az időszak (általában egy hónap) végén írják jóvá, addig a Befektetési Kártyaszámla egyenlege minden nap az addig elért hozamot tartalmazó egyenleget mutatja.

Miben különbözik a hagyományos befektetésektől?

A magasan kamatozó betétek, értékpapírok hátránya, hogy a megtakarításokat hosszú időre le kell kötni. A futamidő lejárata előtt - ha egyáltalán lehetséges - csak jelentős kamatveszteséggel lehet hozzájutni a befektetett összeghez.
Ezzel szemben a Budapest Befektetési Kártya segítségével megtakarítását tetszőleges időpontban elhelyezheti, majd befektetését - az adott napig elért hozammal együtt - bármikor kiveheti.

A kártyaszámlára való befizetést (átutalás, készpénz befizetés) követően a Befektetési Kártya-birtokosok értékpapírszámlán nyilvántartott befektetési jegyeinek állománya automatikusan megnő. (A befektetési jegyek az alap vagyonából való arányos részesedést testesítenek meg.) A kártya használata (készpénz felvétel, vásárlás) pedig lényegében befektetési jegyek automatikus eladását  jelenti. A Befektetési Kártya működése

 • 1. példa
  A Budapest Befektetési Kártyánkhoz tartozó értékpapírszámlánk egyenlege 201X. március 3-án 381 390 Ft. Ennyi az értékpapírszámlánkon lévő befektetési jegyek aktuális napi értéke. A befektetési jegyek árfolyama ezen a napon 1,089686 Ft, így a számlán (381 390 Ft/1,089686 Ft/db=) 350 000 db befektetési jegy van. Az árfolyam 200X. május 5-ére 1,090042 Ft-ra nő. Ekkor befektetésünk értéke (350 000 db*1,090042 Ft/db=) 381 515 Ft lesz. (A felhasználható keret - elérhető egyenleg - a fenti összegek óvadékkal csökkentett része.) A felhasználható keret tehát anélkül nőtt, hogy bármiféle tranzakciót kezdeményeztünk volna.
  ⇒ Óvadék, felhasználható keret


Előnyei

Miért jó a Budapest Befektetési Kártya? Mert....

 • Befektetés,
  pénze hozammal gyarapodik*.
 • Dombornyomott bankkártya,
  amely olyan kártyaelfogadó helyeken is használható, ahol nincs elektronikus POS terminál, illetve ATM automata.
 • Biztonságos,
  mert a Mobilbank szolgáltatás a bankkártyához kapcsolódó számlaterhelésekről SMS értesítést küld.
 • Kényelmes és Rugalmas,
  mert pénzét és megtakarításait egy helyen tudhatja befektetve, ugyanakkor tetszőleges időpontban hozamveszteség nélkül hozzáférhet.
 • Ingyenes utazási biztosítás.
  A Budapest Befektetési Kártyához - társ- és főkártyához egyaránt - egész Európára kiterjedő ingyenes utazási biztosítás tartozik.
 • Csoportos beszedés, közüzemi megbízás
  Számláit a csekkes befizetés helyett jóval kényelmesebben is fizetheti. Rugalmas és egyszerű megoldás, melynek nagy előnye, hogy Önnek nem kell a naptárját figyelnie: mindig időben, a határidők figyelembevételével egyenlítheti ki számláit. A szolgáltatáshoz ingyenes Limitfigyelés kapcsolódik. Limitfigyeléssel megbízásonként felső összeghatárt adhat meg, amennyiben a limitnél magasabb összeget szeretne a szolgáltató a számlájáról leemelni, a megbízás nem fog teljesülni.

Budapest Befektetési Kártyához hitelkeret nem igényelhető.
* Budapest Pénzpiaci Tőkevédett Alap 2013. évi hozama 2,33%  Az Alap múltbéli teljesítménye nem nyújt biztosítékot a hozamok jövőbeli nagyságára. Az Alap MiFID szerinti besorolása: Konzervatív.

Óvadék, felhasználható keret

A Befektetési Kártya-birtokosoknak a számlán állandóan tartaniuk kell egy minimális összeget. (Ennek mértéke általában 5 000 Ft, de bizonyos esetekben ez az érték módosulhat.) Ezt az összeget óvadéknak hívjuk, mert a kártyahasználathoz kapcsolódóan a hagyományos banki óvadék szerepét tölti be. Az óvadék valójában nem egy külön kezelt pénzösszeg, hanem a befektetési állomány része, amihez csak a kártyaszámlája megszüntetésének kezdeményezését követően lehet hozzáférni.

Működés

A kártyaszámla és a bankszámlakivonat

A Befektetési Kártyához két számla tartozik (kártyaszámla, értékpapírszámla). A Budapest Bank mindkét számláról havonta kivonatot küld.

A kártyaszámla a Budapest Befektetési Kártyához kapcsolódó pénzforgalom lebonyolítására szolgál. Ez egy technikai számla, amelynek egyenlege minden nap átvezetésre kerül az értékpapírszámlára a következő módon:

 • Ha a kártyaszámlán lebonyolított napi tranzakciók eredményeként a számla egyenlege pozitív, akkor ezt az összeget a Bank átutalja az ügyfél értékpapír számlájára. Az értékpapírszámlán jóváírt összegből a Bank automatikusan befektetési jegyeket vásárol.
 • Ha a kártyaszámla egyenlege negatív a napi záráskor, akkor a Bank a szükséges összeggel automatikusan megterheli a számlatulajdonos értékpapírszámláját. A terheléshez szükséges fedezetet a Bank a kellő mennyiségű befektetési jegy visszaváltásából fedezi.

A kártyaszámla egyenlege - a napi átvezetések miatt - minden nap végén 0 Ft
A kártyaszámla csupán egy technikai számla, a kártyával felhasználható egyenleg (a befektetési állomány) változását az értékpapírszámlán lévő befektetési jegyek darabszámának és azok árfolyamának változása adja.

A kártyaszámláról készült bankszámlakivonaton tételesen szerepel minden forint jóváírás (utalás, befizetés) és minden forint terhelés (vásárlás, készpénzfelvétel ATM-ből). A kártyaszámlára a Budapest Bank nem fizet kamatot. A Budapest Befektetési Kártya konstrukció hozamát a kártya mögött álló Budapest Pénzpiaci Alap adja. Az alap hozama lényegesen meghaladhatja a hagyományos kártyaszámlák kamatát.
A kártyaszámláról készült bankszámlakivonaton mindez nyomon követhető. A kivonaton tételesen szerepel minden kártyaszámlát érintő tranzakció.

 • 2. példa
  Számlánkra 200X.03.08-án megérkezett 250 000 Ft összegű munkabér (jóváírás). Ugyanerre a napra vonatkozóan két terhelési tranzakciónk is van (25 000 Ft értékű ATM felvét, illetve 55 000 Ft értékű vásárlás). A nap végén (250 000 Ft - 25 000 Ft - 55 000 Ft=) 170 000 Ft kerül át a Budapest Pénzpiaci Alapba. (A számviteli szabályoknak megfelelően ez a kártyaszámlán terhelésként jelentkezik.)
  ⇒ 1. ábra

1. ábra: Kártyaszámla kivonat (részlet)

Értékpapírszámla és az értékpapírszámla kivonat

Az értékpapírszámla a befektetési jegyek nyilvántartására szolgál. Ezen a számlán éppúgy van forgalom és egyenleg, mint egy folyószámlán, de forintok helyett befektetési jegyek szerepelnek a nyilvántartásban.

Az értékpapírszámla kivonat a befektetési jegyek számában történt változásokat tartalmazza. Ez a kivonat - a kártyaszámlánál tárgyaltaknak megfelelően - a napi tranzakciókat összevontan tartalmazza.

 • 3. példa
  Folytassuk az előző példát. Értékpapírszámlánkra 200X.03.08-án a napi záráskor 170 000 forintot vezet át a Bank. Ezen a napon egy befektetési jegy árfolyama 1,090177 Ft. Ekkor az értékpapírszámlán (170 000 Ft/1,090177 Ft/db=) 155 938 db befektetési jegy kerül jóváírásra.
  ⇒ 2. ábra

2. ábra Értékpapírszámla kivonat (részlet)

A kamatadó elszámolása

A kamatadó fizetési kötelezettség a Budapest Befektetési Kártyán tartott megtakarítások árfolyamnyereségére is vonatkozik.
A befektetési kártyás ügyfelek kamatadójának elszámolását egy automatikusan megnyíló külön technikai számla segíti, amely arra szolgál, hogy a 2006. augusztus 31. (a kamatadó bevezetésenek dátuma) után vásárolt, majd a későbbiekben eladott befektetési jegyek árfolyamnyeresége után levonandó kamatadót a bank elhatárolja. Az adófizetési kötelezettség mértéke az elkölthető egyenleget csökkenti.
A számlán felhalmozott kamatadó havonta egyszer kerül kiegyenlítésre, a bank által indított befektetési jegy visszaváltás tranzakcióval. A havonként egyszeri kiegyenlítéssel az addig rendelkezésre álló befektetési jegyeinek értéke így tovább gyarapodhat!
Az elkölthető egyenleg kiszámítása során figyelembe kell venni az ún. "előjegyzett" kamatadó összegét is, vagyis azt, hogy mennyi kamatadót kellene fizetni, ha valaki az összes befektetési jegyét visszaváltaná. Erre azért van szükség, mert egy bankkártya elkölthető egyenlegének csak azt az összeget szabad tükröznie, ami ténylegesen hozzáférhető. Fontos azonban megjegyeznünk azt, hogy az "előjegyzett" kamatadó összege csökkenti ugyan a felhasználható keretet, de a számlán marad, így a megtakarítás többi részéhez hasonlóan "termeli" a hozamot.

 • 4. példa
  a.) Tegyük fel, hogy egy nyíltvégű befektetési alapban van a megtakarításunk értéke 100 000 Ft. Ebből 8 000 Ft az árfolyamnyereség. (ennek mértéke a befektetési jegyek árfolyamától függően naponta változhat) Bár a számlaegyenlegünk 100 000 Ft-ot mutat, ha a megtakarításunkat ki akarjuk venni, csak 98 720 Ft fogunk készhez kapni. (A jelenlegi 16 %-os mértéket figyelembe véve 1 280 Ft lenne a kamatadó összege.)
  b.) A Budapest Befektetési Kártya mögött álló Budapest Pénzpiaci Alapban lévő megtakarításunk aktuális árfolyamon számított értéke 100 000 Ft. Ebből 8 000 Ft az árfolyamnyereség. Ebben az esetben - ha nincs egyéb adófizetési kötelezettségünk, illetve az óvadék összegétől eltekintünk - a Budapest Befektetési Kártyánk elkölthető egyenlege 98 720 Ft lenne. Ez a konstrukció egyik előnye a "hagyományos" befektetésekhez képest, hiszen itt minden nap pontosan tudjuk azt, mennyi pénz fölött rendelkezünk (a kamatadó elszámolását automatikusan elvégzik helyettünk).

Természetesen, a visszaváltott befektetési jegyek árfolyamnyeresége, a fizetendő kamatadó mértéke nyomon követhető a havi kivonatokon.


Szolgáltatások

Hogyan használhatjuk ki még jobban a Budapest Befektetési Kártya-konstrukció lehetőségeit?A Budapest Befektetési Kártyához modern kiegészítő szolgáltatások kapcsolódnak. A Budapest Internetbank® segítségével bárhonnan, a nap bármely szakában figyelemmel kísérheti pénzügyeit, átutalásokat indíthat, illetve tetszőlegesen mozgathatja tőkéjét az egyes befektetési alapok között.
Hogyan lehet még biztonságosabbá tenni a Budapest Befektetési Kártya használatát? Mobilbank szolgáltatás a bankkártyához kapcsolódó számlaterhelésekről SMS értesítést küld. Akik maximális biztonságra törekednek és csak ritkábban használják a bankkártyájukat 0-ára is állíthatják a bankkártyához kapcsolódó a limiteket, így a kártya esetleges elvesztésekor sem kell aggódniuk az illetéktelen használat miatt.
A bankkártyához tartozó limitek a Budapest InternetbankR segítségével az Interneten is módosíthatók.
Utazási biztosítás Az aktivált Budapest Befektetési Kártyákhoz (fő- és társkártyához egyaránt) egész Európára kiterjedő, ingyenes utazási biztosítás tartozik. Link az utasbiztosításra

A Budapest Pénzpiaci Alap tájékoztatója és kezelési szabályzata - mindenkor érvényes kondíciós listával együtt - elérhető a Budapest Bank fiókjaiban, illetve a http://www.bpalap.hu/ és a Budapest Befektetési Kártya Alap internetes oldalakon.