Ugrás a tartalomhoz

BFM Konzervativní krátkodobých dluhopisů Fond

Charakteristické údaje

Základní údaje

Fond

Celé jméno fondu:

BFM Konzervativní krátkodobých dluhopisů Fond

Zkrácený název fondu:

BFM Konzervativ

Jazyková verze:

čeština

Stav fondu:

aktivní

Typ fondu:

Mixed

Datum zahájení činnosti fondu:

27. prosinec 2010.

Sídlo:

Budapest

Série

Název série:

BFM Konzervativní krátkodobých dluhopisů Fond

Série měna:

CZK

Stav série:

aktivní

Nominální hodnota:

1

ISIN:

HU0000709308

Číslo povolení orgánu dozoru:

KE-III-537/2010

Kurz

Série

Měna:

CZK

Nominální hodnota:

1

Čisté obchodní jmění fondu:

3 902 147 140,9 CZK

Anualizovaná volatilita denních výnosů:

2.06%

Kurz:

1.136700

Nejnižší hodnota fondu za poslední rok:

1.061900

Nejvyšší hodnota fondu za poslední rok:

1.137500

Referenční datum kurzu:

2023.06.01.

Spolupracujúcí subjekty

Depozitář:

Citibank Europe Plc MO-i Fióktelepe

Auditor:

KPMG

Distribuři:

MONETA Money Bank A. S.

Poplatky:

Fond

Celková nákladovost fondu:

1.04%

Investiční politika:

GE Money Konzervativní Fond je fond krátkodobých dluhopisů. Tento fond investuje zejména do termínovaných vkladů, nástrojů peněžního trhu, státních dluhopisů či do podnikových dluhopisů s krátkou splatností.
Průměrná splatnost portfolia nepřesahuje 1 rok. Základním cílem fondu je dosahování výnosů vyšších než na spořicích účtech a terminovaných vkladech. Případné měnové riziko je zajišťováno.
Fond je vhodný jako nástroj pro zhodnocování finanční rezervy, od které očekáváme vysokou dostupnost. Pro velmi konzervativní klienty je fond vhodný i pro dlouhodobé zhodnocování finančních rezerv. Minimální čistá měnová pozice v Kč je 60%. Aktuální čistá měnová pozice v Kč je 98,9%.

Průměrná zbývající splatnost:

1.26 rok

Rizikový profil

Velmi konzervativní.
Správce fondu investuje za účelem zajištění bezpečnosti finančních prostředků investorů aktiva fondu převážně do státních dluhopisů (pokladniční poukázky, státní dluhopisy), do státem garantovaných cenných papírů a cenných papírů akceptovaných emisní bankou, do podnikových dluhopisů, hypotečních zástavních listů a do bankovních vkladů. Fond nabízí při kalkulovatelném riziku takové výnosy, které ve svých tendencích překračují míru inflace a jsou konkurenceschopné s výnosy státních dluhopisů.

Doporučená doba investice:

2 roky

Indikátor rizika

1
nízký
2
nízký
3
střední
4
střední
5
střední
6
vysoký
7
vysoký

Kurzy

Výkonnost

Aktuální výnos

Datum ocenění: 31. květen 2023.

1 měsíc 3 měsíce 6 měsíců 1 rok 2 roky* 3 roky* 4 roky* 5 let* YTD **
Výnos 0.19% 2.95% 4.54% 4.95% -1.62% 0.27% 0.12% 0.62% 3.98%

Měsíční výnos

leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2018 -0.48% 0.52% -0.82% 0.60% 0.19% -0.86% 0.60%
2019 0.82% 0.53% 0.72% 0.47% 0.34% 0.41% 0.66% -0.24% 0.27% 0.25% 0.40% 0.34%
2020 0.76% -0.16% -5.98% 0.25% 2.97% 1.49% 0.64% 0.48% 0.10% -0.33% 0.84% 0.50%
2021 0.21% 0.07% 0.09% -0.12% 0.15% 0.05% 0.14% 0.14% -0.15% -0.41% -0.61% 0.10%
2022 -0.70% -5.16% -2.44% -0.11% 1.11% -0.63% 0.79% -0.75% -0.95% 0.38% 1.68% 0.53%
2023 1.27% -0.26% 2.07% 0.67% 0.19%

Roční výnos

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Výnos 4.00% 2.11% 1.36% 1.10% 0.99% -0.43% -1.37% 5.08% 1.31% -0.33% -6.24%

Investice

Skladba portfolia

Datum ocenění: 31. květen 2023.

Portfólió menedzser

WT 302721

Wéber Tamás

mbhalapkezelo@mbhalap.hu

V roce 2007 získal diplom v oboru financí na Univerzitě Corvinus v Budapešti, složil zkoušku VAP a je vlastníkem diplomu CFA. Do společnosti MKB Bank nastoupil v roce 2007, od roku 2008 působil jako manager portfolia dluhopisů, od roku 2011 jako senior manager portfolia dluhopisů a akcií, od roku 2015 odpovídá za komplexní odborné řízení této odborné oblasti.Ve společnosti MKB-Pannónia Alapkezelő působil od prosince 2017 jako manager obchodní sekce podílových fondů, později jako investiční ředitel, od podzimu roku 2021 je ve společnosti MKB Alapkezelő managerem obchodní sekce cenných papírů podílových fondů. V roce 2020 v rámci předávání cen Private Banking Hungary převzal ocenění Správce fondu roku.

Užitečné dokumenty