Ugrás a tartalomhoz

MBH Emerging Equity Fund

Charakteristické údaje

Základní údaje

Fond

Celé jméno fondu:

MBH Emerging Equity Fund

Zkrácený název fondu:

MBH Em Eq F

Jazyková verze:

čeština

Stav fondu:

aktivní

Typ fondu:

Index investor

Datum zahájení činnosti fondu:

30. duben 2010.

Sídlo:

Budapest

Série

Název série:

MBH Emerging Equity Fund CZK třída

Série měna:

CZK

Stav série:

aktivní

Nominální hodnota:

1

ISIN:

HU0000709852

Číslo povolení orgánu dozoru:

EN-III/TTE-161/2010

Kurz

Série

Měna:

CZK

Nominální hodnota:

1

Čisté obchodní jmění fondu:

2 000 703 678 CZK

Anualizovaná volatilita denních výnosů:

17.41%

Kurz:

0.911313

Nejnižší hodnota fondu za poslední rok:

0.822860

Nejvyšší hodnota fondu za poslední rok:

1.009440

Referenční datum kurzu:

2023.07.03.

Spolupracujúcí subjekty

Depozitář:

Citibank Europe Plc MO-i Fióktelepe

Auditor:

KPMG

Distribuři:

MONETA Money Bank A. S.

Poplatky:

Fond

Celková nákladovost fondu:

2.33%

Investiční politika:

Jedná se o akciový fond, jehož cílem je dlouhodobé zhodnocení kapitálu prostřednictvím investic do akcií společností, podílových fondů, tzv. Exchange traded fondů (ETF) a investičních certifikátů z regionu tzv. rozvíjejích se trhů. Jedná se o investice v regionu Asie (kromě Japonska), Střední a Východní Evropy, Středního a Dálného Východu, Afriky a Latinské Ameriky (včetně Karibiku). Významné podíly jsou investovány například v těchto zemích: Čína, Brazílie, Rusko, Indie, J. Korea, atd.
Do portfolia fondu mohou být zařazovány akcie podniků ze všech odvětví a všech velikostí z hlediska tržní kapitalizace. Měnové riziko fondu není zpravidla zajištěno. Fond investuje minimálně 50% do aktiv rozvíjejících se trhů.

Rizikový profil

Velmi dynamický

Doporučená doba investice:

5 let

Indikátor rizika

1
nízký
2
nízký
3
střední
4
střední
5
střední
6
vysoký
7
vysoký

Kurzy

Výkonnost

Aktuální výnos

Datum ocenění: 30. červen 2023.

1 měsíc 3 měsíce 6 měsíců 1 rok 2 roky* 3 roky* 4 roky* 5 let* YTD **
Výnos 2.90% 1.90% 3.88% -6.53% -13.84% -1.23% -1.47% -1.16% 3.88%

Měsíční výnos

leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2018 2.00% -2.19% 0.06% -3.46% 2.63% -5.62%
2019 9.45% -0.70% 3.16% 0.55% -6.81% 2.05% 1.47% -2.57% 1.63% 0.13% 1.97% 5.04%
2020 -5.79% -3.05% -10.58% 6.35% -0.17% 4.32% 3.84% 1.62% 4.05% 3.33% 3.64% 5.30%
2021 2.33% 2.53% -0.93% -2.39% -1.70% 5.28% -7.52% 0.55% -3.67% 3.01% -3.65% -2.88%
2022 -0.29% -1.92% -3.32% -1.90% -0.19% -1.84% 0.65% 1.05% -8.36% -6.79% 12.34% -6.53%
2023 7.68% -6.24% 1.22% -4.40% 2.85% 3.38%

Roční výnos

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Výnos -1.14% -6.42% 9.16% -10.36% 13.37% 6.50% -8.81% 15.55% 12.01% -9.34% -17.09%

Investice

Skladba portfolia

Datum ocenění: 30. červen 2023.

Manager portfolia

Bene Zsombor.jpg

Bene Zsombor

mbhalapkezelo@mbhalap.hu

Diplom v oboru financí se zaměřením na investiční analýzy získal na ekonomické fakultě Univerzity Corvinus v Budapešti.

V roce 2013 byl přijat do programu „Kariérní start“ organizovaný společností „K&H Bank Zrt.“, od léta roku 2014 byl pracovníkem společnosti „K&H Alapkezelő Zrt.“, kde se nejprve věnoval analýze akcií podniků působících v tuzemsku a v regionu, od roku 2017 byl odpovědný za management mezinárodních akciových fondů. Od léta roku 2019 spravoval tuzemské a regionální akciové fondy, včetně fondů s absolutními výnosy, zároveň byl členem rozhodující komise odpovědné za strategie v oblasti akciových investic skupiny KBC.

V roce 2018 získal diplom CFA.  

Od roku 2019 je externím přednášejícím na Univerzitě Corvinus v Budapešti.

Od května roku 2021 je managerem akciového portfolia u společnosti „Budapest Alapkezelő Zrt.“.

Užitečné dokumenty