Ugrás a tartalomhoz

BF Money Central European Equity Fund

Charakteristické údaje

Základní údaje

Fond

Celé jméno fondu:

BF Money Central European Equity Fund

Zkrácený název fondu:

BFM Ctrl Eu Eq F

Jazyková verze:

čeština

Stav fondu:

aktivní

Typ fondu:

Index investor

Datum zahájení činnosti fondu:

30. prosinec 1998.

Sídlo:

Budapest

Série

Název série:

BF Money Central European Equity Fund CZK třída

Série měna:

CZK

Stav série:

aktivní

Nominální hodnota:

1

ISIN:

HU0000709845

Číslo povolení orgánu dozoru:

110.061-1/96

Kurz

Série

Měna:

CZK

Nominální hodnota:

1

Čisté obchodní jmění fondu:

4 132 394 445 CZK

Anualizovaná volatilita denních výnosů:

16.98%

Kurz:

1.025639

Nejnižší hodnota fondu za poslední rok:

0.734383

Nejvyšší hodnota fondu za poslední rok:

1.026857

Referenční datum kurzu:

2023.07.03.

Spolupracujúcí subjekty

Depozitář:

Citibank Europe Plc MO-i Fióktelepe

Auditor:

KPMG

Distribuři:

MONETA Money Bank A. S.

Poplatky:

Fond

Celková nákladovost fondu:

2.38%

Investiční politika:

Jedná se o akciový fond, založený již roku 1996, jehož cílem je dlouhodobé zhodnocení kapitálu prostřednictvím investic do akcií společností, podílových fondů, tzv. Exchange traded fondů (ETF) a investičních certifikátů z regionu Střední a Východní Evropy. Z regionálního hlediska mají hlavní podíl ve fondu investice do polských, maďarských a českých akcií.
Do portfolia fondu mohou být zařazovány akcie podniků ze všech odvětví a všech velikostí z hlediska tržní kapitalizace. Měnové riziko fondu není zpravidla zajištěno.

Rizikový profil

Velmi dynamický

Doporučená doba investice:

5 let

Indikátor rizika

1
nízký
2
nízký
3
střední
4
střední
5
střední
6
vysoký
7
vysoký

Kurzy

Výkonnost

Aktuální výnos

Datum ocenění: 30. červen 2023.

1 měsíc 3 měsíce 6 měsíců 1 rok 2 roky* 3 roky* 4 roky* 5 let* YTD **
Výnos 5.14% 15.09% 15.47% 15.68% -2.00% 5.49% -0.14% 0.91% 15.47%

Měsíční výnos

leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2018 4.00% 0.94% 0.33% -2.60% 3.74% -4.87%
2019 3.79% -0.59% 0.75% 1.09% -1.73% 0.68% 1.08% -3.86% 0.87% 2.31% 0.21% 1.95%
2020 -5.18% -8.98% -14.67% 6.66% 4.65% -0.16% -1.45% 1.89% -3.90% -6.57% 15.62% 5.17%
2021 0.69% -0.04% 1.68% 1.21% 7.78% -0.65% 1.97% 5.23% -1.23% 2.96% -5.12% 0.87%
2022 0.01% -8.83% 1.15% -7.35% -1.70% -6.41% 1.20% -5.84% -9.96% 8.10% 10.48% 0.12%
2023 5.34% 0.45% -4.71% 7.25% 0.36% 6.40%

Roční výnos

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Výnos 20.15% 2.44% -4.16% -3.06% 4.39% 12.77% -4.94% 6.52% -10.04% 15.83% -19.34%

Investice

Skladba portfolia

Datum ocenění: 30. červen 2023.

Manager portfolia

LokeAndras.jpg

Lőke András

mbhalapkezelo@mbhalap.hu

Vystudovala Vysokou školu ekonomickou v Budapešti, obor finance a účetnictví, v roce 2010 získala titul VAP a v roce 2013 titul CEFA (EFFAS). Svou profesní kariéru zahájil v roce 2008 jako analytik v oddělení peněžních a kapitálových trhů MKB Bank, od roku 2011 pracoval jako portfolio manažer a od prosince 2017 je ve společnosti MKB-Pannónia Fund Management zodpovědný za krátké dluhopisové, evropské a regionální akciové fondy a v současné době pokračuje ve své práci v týmu MBH Fund Managementu.

Užitečné dokumenty