Ugrás a tartalomhoz

BF Money Emerging Bond Fund

Charakteristické údaje

Základní údaje

Fond

Celé jméno fondu:

BF Money Emerging Bond Fund

Zkrácený název fondu:

BFM Em Bond F

Jazyková verze:

čeština

Stav fondu:

aktivní

Typ fondu:

Dluhopisové fondy s flexibilní splatností

Datum zahájení činnosti fondu:

30. duben 2010.

Sídlo:

Budapest

Série

Název série:

BF Money Emerging Bond Fund CZK třída

Série měna:

CZK

Stav série:

aktivní

Nominální hodnota:

1

ISIN:

HU0000709860

Číslo povolení orgánu dozoru:

EN-III/TTE-162/2010

Kurz

Série

Měna:

CZK

Nominální hodnota:

1

Čisté obchodní jmění fondu:

2 397 453 061 CZK

Anualizovaná volatilita denních výnosů:

8.30%

Kurz:

1.108400

Nejnižší hodnota fondu za poslední rok:

1.066100

Nejvyšší hodnota fondu za poslední rok:

1.154200

Referenční datum kurzu:

2023.06.01.

Spolupracujúcí subjekty

Depozitář:

Citibank Europe Plc MO-i Fióktelepe

Auditor:

KPMG

Poplatky:

Fond

Celková nákladovost fondu:

1.40%

Investiční politika:

Jedná se o dluhopisový fond, jehož cílem je dlouhodobé zhodnocení kapitálu prostřednictvím investic do státních a korporátních dluhopisů, vydanými převážně emitenty z regionu tzv. rozvíjejících se trhů. Jedná se o emitenty z regionu Asie (kromě Japonska), Střední a Východní Evropy, Středního a Dálného Východu, Afriky a Latinské Ameriky (včetně Karibiku).
Fond se zaměřuje na dosahování dlouhodobých výnosů plynoucích z očekávaného zhodnocení lokálních měn jednotlivých zemí a z úrokových výnosů. Měnové riziko fondu není zpravidla zajištěno. Z důvodů snížení rizika mohou být v portfoliu zastoupeny i státní dluhopisy vyspělých zemí. Fond investuje minimálně 50% do aktiv rozvíjejících se trhů.

Rizikový profil

Velmi dynamický

Doporučená doba investice:

5 let

Indikátor rizika

1
nízký
2
nízký
3
střední
4
střední
5
střední
6
vysoký
7
vysoký

Kurzy

Výkonnost

Aktuální výnos

Datum ocenění: 31. květen 2023.

1 měsíc 3 měsíce 6 měsíců 1 rok 2 roky* 3 roky* 4 roky* 5 let* YTD **
Výnos 2.34% 3.79% 1.26% -1.93% -4.07% -5.32% -2.91% -1.86% 3.89%

Měsíční výnos

leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2018 -1.99% 0.05% -5.59% 2.52% 1.79% 2.17% -1.24%
2019 5.79% -0.92% 0.72% -0.59% 0.86% 0.97% 4.67% -1.65% 2.05% -1.16% 0.70% 1.71%
2020 -0.87% -1.55% -6.46% 2.60% 4.33% -1.92% -3.71% -0.97% 2.69% 1.86% -0.55% 0.75%
2021 -1.47% -1.17% -0.65% -1.97% -0.94% 2.13% -0.59% 0.65% -1.11% 0.30% -0.92% -1.69%
2022 -0.95% -2.84% -1.78% 0.12% 0.66% -2.82% 1.94% 0.58% -2.14% -1.76% 1.07% -2.53%
2023 1.88% -1.75% 1.49% -0.07% 2.34%

Roční výnos

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Výnos 9.22% 0.73% 11.92% -6.09% 10.73% -6.55% -3.38% 13.66% -4.23% -7.26% -10.12%

Investice

Skladba portfolia

Datum ocenění: 31. květen 2023.

Manager portfolia

Bebesy-Dani_160x160.jpg

Bebesy Dániel

ugyfelszolgalat1@mkb.hu

Dániel Bebesy pracuje ve společnosti BFM jako manažer portfolia fixních příjmů od dubna 2008.
Působí jako manažer portfolia pro fondy GE Money Konzervativní a GE Money Emerging Bond. Než nastoupil u BFM pracoval od roku 2005 ve společnosti Banca Intesa San Paolo, což je mateřská společnost banky CIB Bank.
Poté krátce pracoval v Londýně v analytickém oddělení pro rozvíjející se trhy. Svou kariéru odstartoval v roce 2003 ve společnosti CIB Bank jako analytik pro místní měny, fixní příjmy a makroekonomické ukazatele. Získal titul v oboru financí a ekonomie na Univerzitě ekonomických věd v Budapešti.

Užitečné dokumenty