Ugrás a tartalomhoz

TECHNICKÉ INFORMACE

OZNÁMENÍ TECHNICKÝCH PROBLÉMŮ:

Své připomínky, dotazy zasílejte na e-mailovou adresu info@budapestbank.hu, V souvislosti s Internet Bankou volejte naąi Telebanku na telefonním čísle 1440, +36 1 4507777 (bod menu 1.5.1.)!

DOPORUČENÉ PROHLÍ®EČE:

  • Microsoft Internet Explorer 8.0 nebo novějąí verze
  • Firefox 2.0 nebo novějąí verze

Prohlíľeč musí být vybaven programem Macromedia Flash (pro zobrazování multimediálních obsahů), který lze stáhnout zdarma. Stáhnout Flash Player

SOFTWARY POTŘEBNÉ KE STAHOVÁNÍ MATERIÁLŮ:

  •   Pro zobrazení PDF dokumentů je nutný zdarma dostupný software Adobe Reader
  •   Pro rozbalování komprimovaných souborů je nutná zkuąební verze programu Winzip  nebo zdarma dostupný 7-zip
  •   Pro čtení dokumentů vytvořených v programu Microsoft Word je nutný program Microsoft Word nebo zdarma dostupný program Open Office
  •   Pro tabulky vytvořené v programu Microsoft Excel je nutná aplikace Microsoft Excel nebo zdarma dostupný program Open Office
  •   Pro prezentace vytvořené v programu Microsoft Powepoint je nutná aplikace Microsoft Powerpoint nebo zdarma dostupný program Open Office