Ugrás a tartalomhoz

BFM Konzervativní smíšený Fond

Charakteristické údaje

Základní údaje

Fond

Celé jméno fondu:

BFM Konzervativní smíšený Fond

Zkrácený název fondu:

BFM Kon smíšený

Jazyková verze:

čeština

Stav fondu:

aktivní

Typ fondu:

Derivative investor

Datum zahájení činnosti fondu:

15. říjen 2007.

Sídlo:

Budapest

Série

Název série:

BFM Konzervativní smíšený Fond

Série měna:

CZK

Stav série:

aktivní

Nominální hodnota:

1

ISIN:

HU0000705785

Číslo povolení orgánu dozoru:

E-III/110.570-1/2007

Kurz

Série

Měna:

CZK

Nominální hodnota:

1

Čisté obchodní jmění fondu:

1 613 383 304,54 CZK

Anualizovaná volatilita denních výnosů:

3.31%

Kurz:

1.242400

Nejnižší hodnota fondu za poslední rok:

1.162100

Nejvyšší hodnota fondu za poslední rok:

1.242400

Referenční datum kurzu:

2023.07.03.

Spolupracujúcí subjekty

Depozitář:

Citibank Europe Plc MO-i Fióktelepe

Auditor:

KPMG

Distribuři:

MONETA Money Bank A. S.

Poplatky:

Fond

Celková nákladovost fondu:

1.20%

Investiční politika:

GE Money Chráněný Fond je smíšený fond. Investuje do nástrojů peněžního trhu, krátkodobých dluhopisů a akcií. Akcie představují dynamickou část portfolia. Ta je upravována jednak na základě očekávání vývoje na kapitálových trzích portfoliomanažerem, dále na základě ochranného mechanismu, kterým fond disponuje – tzv. chráněnou hodnotou. Chráněná hodnota je stanovována na 90% nejvyšší historicky dosažené hodnoty podílového listu. Chráněná hodnota může růst, ale nikdy nemůže klesat. Dynamická část portfolia je měněna takovým způsobem, aby nedošlo k poklesu fondu pod chráněnou úroveň.
Cílem fondu je v investičním horizontu 3-5 let dosahovat výnosy, které převyšují výnosy na běžných depozitních produktech.
Fond je vhodný pro klienty, kteří hodlají investovat ve středním a delším horizontu. Je vhodný také pro pravidelné investování. Kolísání fondu odpovídá použitým třídám aktiv a je omezováno použitím ochranného mechanismu.

Průměrná zbývající splatnost:

0.84 rok

Rizikový profil

Konzervativní

Doporučená doba investice:

5 let

Indikátor rizika

1
nízký
2
nízký
3
střední
4
střední
5
střední
6
vysoký
7
vysoký

Kurzy

Výkonnost

Aktuální výnos

Datum ocenění: 30. červen 2023.

1 měsíc 3 měsíce 6 měsíců 1 rok 2 roky* 3 roky* 4 roky* 5 let* YTD **
Výnos 1.27% 3.06% 4.79% 5.98% 1.10% 2.44% 1.79% 1.56% 4.79%

Měsíční výnos

leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2018 0.23% 0.51% 0.07% -0.98% 0.16% -2.18%
2019 1.33% 0.61% 0.69% 0.64% -0.87% 0.50% 1.05% 0.00% 0.38% -0.32% 0.96% 0.07%
2020 -0.15% -2.09% -1.63% 1.18% 0.74% -0.14% -0.33% 1.00% 0.41% -0.93% 1.43% 0.37%
2021 -0.30% 0.71% 1.68% 0.33% -0.70% 1.27% 0.38% 0.67% -0.73% 1.71% -0.65% 0.88%
2022 -1.92% -0.48% 0.64% -1.92% -0.41% -1.74% 1.42% -0.88% -1.15% 0.98% 1.30% -0.48%
2023 1.48% -0.08% 0.55% 0.38% 0.99% 1.39%

Roční výnos

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Výnos 3.70% 9.67% 5.61% 1.93% 1.04% -0.69% -2.56% 5.14% -0.20% 5.33% -4.61%

Investice

Skladba portfolia

Datum ocenění: 30. červen 2023.

Manager portfolia

Miklós Csaba_2n_554x551.png

Miklós Csaba

mbhalapkezelo@mbhalap.hu

V roce 2000 absolvoval Corvinus univerzitu v Budapešti. Svou profesní kariéru zahájil v roce 2001 v oddělení strategického controllingu Allianz pojišťovny a po stáži v mateřské společnosti v Mnichově byl v Allianz Fund Managementu zodpovědný za správu akciových a smíšených fondů s alokací aktiv. V roce 2010 pokračoval ve své kariéře v Raiffeisen Fund Management, kde byl zodpovědný za řízení akciových investic v portfoliích penzijních fondů a globálních fondů alokace aktiv. Od roku 2017 pracoval jako portfolio manažer a manažer podpory prodeje ve společnosti UNION VIG Insurance. V roce 2018 nastoupil do společnosti Diófa Fund Management, kde řídil regionální akciová portfolia a podílel se na správě multi-asset portfolií a fondů absolutního výnosu. V roce 2021 nastoupil do společnosti Budapest Fund Management jako portfolio manažer.

Užitečné dokumenty