Ugrás a tartalomhoz

BFM Konzervativní krátkodobých dluhopisů Fond

Charakteristické údaje

Základní údaje

Fond

Celé jméno fondu:

BFM Konzervativní krátkodobých dluhopisů Fond

Zkrácený název fondu:

BFM Konzervativ

Jazyková verze:

čeština

Stav fondu:

aktivní

Typ fondu:

Mixed

Datum zahájení činnosti fondu:

27. prosinec 2010.

Sídlo:

Budapest

Série

Název série:

BFM Konzervativní krátkodobých dluhopisů Fond

Série měna:

CZK

Stav série:

aktivní

Nominální hodnota:

1

ISIN:

HU0000709308

Číslo povolení orgánu dozoru:

KE-III-537/2010

Kurz

Série

Měna:

CZK

Nominální hodnota:

1

Čisté obchodní jmění fondu:

3 543 502 935,2 CZK

Anualizovaná volatilita denních výnosů:

1.99%

Kurz:

1.142600

Nejnižší hodnota fondu za poslední rok:

1.061900

Nejvyšší hodnota fondu za poslední rok:

1.142600

Referenční datum kurzu:

2023.07.03.

Spolupracujúcí subjekty

Depozitář:

Citibank Europe Plc MO-i Fióktelepe

Auditor:

KPMG

Distribuři:

MONETA Money Bank A. S.

Poplatky:

Fond

Celková nákladovost fondu:

1.04%

Investiční politika:

GE Money Konzervativní Fond je fond krátkodobých dluhopisů. Tento fond investuje zejména do termínovaných vkladů, nástrojů peněžního trhu, státních dluhopisů či do podnikových dluhopisů s krátkou splatností.
Průměrná splatnost portfolia nepřesahuje 1 rok. Základním cílem fondu je dosahování výnosů vyšších než na spořicích účtech a terminovaných vkladech. Případné měnové riziko je zajišťováno.
Fond je vhodný jako nástroj pro zhodnocování finanční rezervy, od které očekáváme vysokou dostupnost. Pro velmi konzervativní klienty je fond vhodný i pro dlouhodobé zhodnocování finančních rezerv. Minimální čistá měnová pozice v Kč je 60%. Aktuální čistá měnová pozice v Kč je 98,9%.

Průměrná zbývající splatnost:

1.26 rok

Rizikový profil

Velmi konzervativní.
Správce fondu investuje za účelem zajištění bezpečnosti finančních prostředků investorů aktiva fondu převážně do státních dluhopisů (pokladniční poukázky, státní dluhopisy), do státem garantovaných cenných papírů a cenných papírů akceptovaných emisní bankou, do podnikových dluhopisů, hypotečních zástavních listů a do bankovních vkladů. Fond nabízí při kalkulovatelném riziku takové výnosy, které ve svých tendencích překračují míru inflace a jsou konkurenceschopné s výnosy státních dluhopisů.

Doporučená doba investice:

2 roky

Indikátor rizika

1
nízký
2
nízký
3
střední
4
střední
5
střední
6
vysoký
7
vysoký

Kurzy

Výkonnost

Aktuální výnos

Datum ocenění: 30. červen 2023.

1 měsíc 3 měsíce 6 měsíců 1 rok 2 roky* 3 roky* 4 roky* 5 let* YTD **
Výnos 0.64% 1.53% 4.56% 6.32% -1.38% -0.03% 0.16% 0.83% 4.56%

Měsíční výnos

leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2018 0.52% -0.82% 0.60% 0.19% -0.86% 0.60%
2019 0.82% 0.53% 0.72% 0.47% 0.34% 0.41% 0.66% -0.24% 0.27% 0.25% 0.40% 0.34%
2020 0.76% -0.16% -5.98% 0.25% 2.97% 1.49% 0.64% 0.48% 0.10% -0.33% 0.84% 0.50%
2021 0.21% 0.07% 0.09% -0.12% 0.15% 0.05% 0.14% 0.14% -0.15% -0.41% -0.61% 0.10%
2022 -0.70% -5.16% -2.44% -0.11% 1.11% -0.63% 0.79% -0.75% -0.95% 0.38% 1.68% 0.53%
2023 1.27% -0.26% 2.07% 0.67% 0.19% 0.55%

Roční výnos

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Výnos 4.00% 2.11% 1.36% 1.10% 0.99% -0.43% -1.37% 5.08% 1.31% -0.33% -6.24%

Investice

Skladba portfolia

Datum ocenění: 30. červen 2023.

Portfólió menedzser

Bakos Dezső_közepes

Bakos Dezső

mbhalapkezelo@mbhalap.hu

Dezső zahájil svou profesní kariéru v dubnu 2000 v OTP Bank jako depozitář a specialista na mezinárodní účty. V letech 2001-2006 pokračoval ve své kariéře jako portfolio manažer ve společnosti OTP Fund Management, kde byl zodpovědný za řízení likvidity spravovaných portfolií, fondů peněžního trhu a fondů RMAX.V říjnu 2006 nastoupil do týmu správy portfolia ve společnosti Budapest Fund Management, kde se specializuje na správu dluhopisových portfolií.

Footer link group frame include error!