Ugrás a tartalomhoz

BFM Balancovaný smíšený multi assets Fond

Charakteristické údaje

Základní údaje

Fond

Celé jméno fondu:

BFM Balancovaný smíšený multi assets Fond

Zkrácený název fondu:

BFM Balancovaný

Jazyková verze:

čeština

Stav fondu:

aktivní

Typ fondu:

Derivative investor

Datum zahájení činnosti fondu:

25. srpen 2008.

Sídlo:

Budapest

Série

Název série:

BFM Balancovaný smíšený multi assets Fond

Série měna:

CZK

Stav série:

aktivní

Nominální hodnota:

1

ISIN:

HU0000707187

Číslo povolení orgánu dozoru:

E-III/110.693-1/2008

Kurz

Série

Měna:

CZK

Nominální hodnota:

1

Čisté obchodní jmění fondu:

264 111 626,73 CZK

Anualizovaná volatilita denních výnosů:

6.69%

Kurz:

1.148400

Nejnižší hodnota fondu za poslední rok:

1.018600

Nejvyšší hodnota fondu za poslední rok:

1.148400

Referenční datum kurzu:

2023.06.08.

Spolupracujúcí subjekty

Depozitář:

Citibank Europe Plc MO-i Fióktelepe

Auditor:

KPMG

Distribuři:

MONETA Money Bank A. S.

Poplatky:

Fond

Celková nákladovost fondu:

1.57%

Investiční politika:

Správce fondu usiluje o vytvoření smíšeného portfolia skládajícího se ze státních dluhopisů a dalších investic s vysokými výnosy - především z akcií, a to v poměru dvě třetiny a jedna třetina, což dlouhodobě zajišťuje bezpečnost investice.

Průměrná zbývající splatnost:

0.61 rok

Rizikový profil

Investiční politika fondu představuje svou strategií jedna třetina akcií – dvě třetiny dluhopisů racionální rozložení investic. Fond doporučujeme investorům uvažujícím ve středním a dlouhodobém časovém horizontu, kteří jsou v zájmu dosažení výnosů překračujících průměr ochotni podstoupit i vyšší riziko.

Doporučená doba investice:

3 roky

Indikátor rizika

1
nízký
2
nízký
3
střední
4
střední
5
střední
6
vysoký
7
vysoký

Kurzy

Výkonnost

Aktuální výnos

Datum ocenění: 31. květen 2023.

1 měsíc 3 měsíce 6 měsíců 1 rok 2 roky* 3 roky* 4 roky* 5 let* YTD **
Výnos -0.08% 2.10% 3.61% 3.35% -1.24% 2.27% 1.92% 1.35% 4.41%

Měsíční výnos

leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2018 -0.45% 1.11% 0.18% -0.25% -2.33% 0.89% -2.60%
2019 2.81% 0.27% 0.42% 0.92% -1.69% 2.13% 0.58% -0.97% 0.16% 0.94% 0.40% 0.93%
2020 -0.83% -3.35% -4.99% 3.67% 2.53% 0.81% 1.22% 1.40% -1.46% -2.54% 5.03% 2.40%
2021 -0.03% -0.56% 0.38% 1.61% 1.15% -0.21% 0.37% 1.10% -1.74% 1.36% -1.16% 0.85%
2022 -2.01% -1.69% 0.96% -3.28% -0.55% -3.80% 2.44% -1.92% -3.16% 3.09% 3.77% -0.77%
2023 2.84% -0.56% 0.75% 1.42% -0.08%

Roční výnos

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Výnos 5.99% 2.13% 2.10% -2.12% 2.54% 5.43% -5.58% 7.04% 3.47% 3.12% -7.04%

Investice

Skladba portfolia

Datum ocenění: 31. květen 2023.

Manager portfolia

Pinter-Andras_160x160.jpg

Pintér András

ugyfelszolgalat1@mkb.hu

Diplom v oboru financí získal na ekonomické fakultě Univerzity Corvinus v Budapešti (dříve Univerzita ekonomických věd v Budapešti), současně studoval i na Copenhagen Business Scool v Dánsku.
V létě roku 2004 začal působit jako analytik makroekonomických procesů na Analytickém oddělení bankovního ústavu „Inter-Európa Bank“, v březnu roku 2006 se stal pracovníkem společnosti „IE Befektetési Alapkezelő Zrt.“, kde se věnoval spravování akciových investic portfolií spravovaných touto společností jako správcem fondů, se zvláštním přihlédnutím k poradenské investiční činnosti související s regionem EMEA. Ve společnosti „Budapest Alapkezelő Zrt.“ začal jako manager portfolia odpovědný za akciové investice působit v červnu roku 2008, od začátku roku 2020 je jako investiční manager odpovědný za odborné řízení této oblasti.

Úspěšně absolvoval odborné zkoušky v oboru investiční analytiky EFFAS a VAP skládané v rámci Evropské unie.

Užitečné dokumenty