Ugrás a tartalomhoz

Budapest NEXT

ALAPCSALÁD

Budapest NEXT Alapcsalád

A megatrendek a globális gazdaságot és társadalmat megreformáló, világunkat hosszú évtizedekre meghatározó folyamatok. A demográfiai változások, a technológiai áttörés, vagy a klímaváltozás mind olyan alapvető és jelentősségteljes trendek, amelyek hosszú távon nem csupán mindennapjainkra, hanem a befektetések világára is jelentős hatást gyakorolnak.

Ahogyan a mindennapi életünk részévé válnak az innovatív technológiai vívmányok, vagy a környezettudatos életmód, úgy válik az előremutató befektetői gondolkodás szerves részévé az életünket átformáló megatrendek pénzügyi lehetőségeinek kamatoztatása.

Mindezek fényében milyen megoldást kínálunk azon ügyfeleinknek, akik a fent említett témakörök mentén szeretnék befektetni pénzüket?

Az MKB Alapkezelő a globális megatrendekben rejlő befektetési potenciál kiaknázására hozta létre legújabb tematikus alapcsaládját Budapest NEXT néven. Elsőként a demográfiai változásokra, a népességnövekedés, a középosztály bővülése és a változó korösszetételű társadalom kihívásaira reflektáló Budapest NEXT Generáció Alap indult el, melyet a napjainkban zajló technológiai forradalom lehetőségeire fókuszáló Budapest NEXT Technológia Alap követett. Az alapcsalád harmadik és egyben legfrissebb tagja a környezettudatosságra koncentráló Budapest NEXT Fenntartható Környezet Alap volt, volt, majd legfrissebb tagként az egészséges életmód tematikájához kapcsolódó Budapest NEXT Egészséges Életmód Alapot indítottuk el.

Elsősorban azoknak ajánljuk új alapcsaládunk tagjait, akik hosszú távon, a globális trendeket figyelembe véve hozzák meg befektetési döntéseiket, és nem csupán eszközosztály szinten, hanem regionalitás, szektor és devizanem szempontjából is diverzifikált portfólióban gondolkodnak.

A fejlett gazdaságokban a lakosság egyre gyorsuló ütemben öregszik, a fejlődő országokban pedig népességrobbanásnak lehetünk szemtanúi. Ezek a folyamatok az előrejelzések szerint a középosztály jelentős bővülését eredményezik, alapvetően megváltoztatva a fogyasztói igényeket és a fogyasztási szokásokat.

Forrás: populationpyramid.net

A Budapest NEXT Generáció Alap célja, hogy olyan cégek részvényeibe fektessen, amelyek haszonélvezői lehetnek a fent említett, hosszú távon zajló globális demográfiai változásoknak.

A népességnövekedés, az oktatás és egészségügy szükségszerű bővülését vonja maga után, de a sport, az internet és a turizmus szektorok vállalataira is konstruktívan hat. A középosztály gyarapodása lehet a globális gazdasági felívelés fő mozgatórugója, mely a rétegspecifikus fogyasztási cikkek keresletének szignifikáns növekedésében mutatkozhat meg, ezzel gyakorlatilag minden iparág teljesítményét pozitív irányba mozdítva.

Az idősebb korúak részarányának emelkedése az egészségügyi kiadások növekedését implikálja, míg az aktív munkaerő csökkenését a modern technológiai megoldások kompenzálják majd. A fiatalok fogyasztási szokásainak változásához hozzájárul az egészséges életmódra törekvés, és átalakulnak például a szabadidős igények is.

Ezek a tendenciák határozzák meg az alap összetételét, amelynek kosarában többek között egészségügyi, információtechnológiai, pénzügyi és kommunikációs szolgáltatásokkal foglalkozó vállalatok részvényei is megtalálhatók.

A napjainkban zajló technológiai fejlődés intenzitását és jelentősségét hivatott érzékeltetni a széles körben elterjedt ,,negyedik ipari forradalom” elnevezés. Így a mesterséges intelligencia, a virtuális valóság és az önvezető autók térhódításának korában nem meglepő, hogy az életünket alapjaiban megváltoztató technológiai innovációk hatása a befektések világában is megmutatkozik.

Ennek jegyében indult el a Budapest NEXT Technológia Alap, mely a technológia szektorban működő vállalatok teljesítményéből kívánja részesíteni befektetőit, olyan cégeket keres, melyek haszonélvezői lehetnek a globálisan zajló technológiai átalakulásnak.

Ennek tükrében olyan vállalatok papírjai kapnak helyet az Alapban, melyek a jövő változásainak nagy nyertesei lehetnek, zászlóvivői az alábbi alszektorok dinamikus fejlődésének:

A technológiai szektor az elmúlt években jelentősen felülmúlta a részvénypiac egészének teljesítményét, melyre a pandémia még inkább ráerősített. A saját bőrünkön tapasztaltuk, hogyan nő az óvintézkedések bevezetésével párhuzamosan a személyes interakciók nélkülözését segítő technológiai megoldások iránti kereslet. Ráadásul a kialakult helyzet bonyodalmait áthidaló vívmányok a járvány lecsengését követően is beépülhetnek mindennapjainkba.

Forrás: Bloomberg, MKB Alapkezelő

Az elmúlt években világszerte elfogadottá vált az a felismerés, hogy a klímaváltozástól és a különböző környezeti anomáliáktól a pénzügyi közvetítőrendszer sem függetlenítheti magát. Lassabb ütemben ugyan, de hazánkban is egyre meghatározóbb mértéket ölt, és egyre több befektetőnél kiemelt cél az elérendő profiton túlmenően, hogy támogassa akörnyezet fenntarthatóságát a befektetési döntésein keresztül is.

A Budapest NEXT Fenntartható Környezet Alap a környezettudatosság megatrendjében rejlő befektetési lehetőségek kiaknázására indult el. Az Alap olyan vállalatok teljesítményéből kívánja részesíteni befektetőit, amelyek kiemelt figyelmet szentelnek a környezetvédelemnek mindennapi működésük során, elkötelezettek a globális ökológiai egyensúly fenntartásában, olyan technológiákat és termékeket fejlesztenek, használnak és értékesítenek, amelyek környezeti szempontból a fenntartható fejlődést segítik elő.

A részvények kiválasztásánál tehát kiemelt hangsúlyt helyezünk a környezeti faktorra, melybe többek között beletartoznak az alábbiak:

  • károsanyag-kibocsátás
  • alternatív energiahordozók felhasználása
  • víz és hulladékgazdálkodás
  • nyersanyagforrások fenntartható kezelése
  • klímaváltozás mérséklése

Mindezek fényében a befektetők egyre inkább értékelik és keresik azokat a befektetési célpontokat, amelyek stratégiájában hangsúlyos szerepet kap a fenntartható, zöld környezet. Így egyre nagyobb szeletet képvisel a tortából a környezettudatosan irányított cégek piaca, emelkedik az ESG normáknak megfelelő befektetések állománya a világban.

*ESG temaikájú, tőzsdén kereskedett, indexkövető befektetési alapok

Forrás: Bloomberg, MKB Alapkezelő

Az egészséges és tudatos életmód szintén globális trenddé kezdi kinőni magát az utóbbi években. A koronavírus-járvány ezen a területen is számos, már korábban megindult folyamatot felgyorsított, hiszen az egészség sokak szemében mára nagyobb értékké vált, mint valaha. Az egészség és jólét fogalma így ma már sokkal több annál, mint a betegségek és tünetek felismerése, valamint azok kezelése.

Egészséges életmódot élni egyre inkább az életminőségünk javítására való folyamatos törekvést jelenti, amelybe a sportolástól és az aktív életmódtól kezdve a megfelelő táplálkozáson át a relaxációig számos tevékenység beletartozik, amelyekkel fizikai és mentális egészségünket javítani tudjuk.

A Budapest NEXT Egészséges Életmód Alap célja, hogy a globális részvénypiacok olyan vállalataiba fektessen, amelyek profitálni tudnak a hosszú távon zajló, az egészséges életmód tematikájához kapcsolódó társadalmi és gazdasági változásokból.

A nemzetközi felmérések azt mutatják, hogy az egészséges életmódhoz kapcsolódó fogyasztói kiadások néhány jól meghatározható termék és szolgáltatás piacához kötődnek. Ezen piaci adottságokra építve az Alap befektetései közé is elsősorban olyan vállalatok részvényeit keressük, melyek tevékenységei ezen területekhez kapcsolódnak. Ennek megfelelően az Alap befektetései jellemzően az alábbi piaci szegmensekhez kötődnek:


Jelen dokumentum nem minősül befektetési ajánlásnak, ajánlattételi felhívásnak vagy befektetési tanácsadásnak. Az alap befektetési politikájáról, forgalmazási költségeiről és a befektetés lehetséges kockázatairól részletes felvilágosítást, annak hivatalos tájékoztatójából és kezelési szabályzatából kaphat, amelyek megtalálhatók az MKB Bank Nyrt. fiókjaiban, a forgalmazási helyeken és a www.mkbalapkezelo.hu internetes oldalon. Az alap múltbeli teljesítménye, hozama nem jelent garanciát a jövőbeni teljesítményre, hozamra. Az alap befektetési jegyeinek vásárlásához értékpapírszámla nyitása szükséges, melynek díja van. Az alap befektetési politikája nem biztosít sem tőke, sem hozamvédelmet.  Jelen dokumentumban foglalt valamennyi információ kizárólag tájékoztatásul szolgál. Az MKB Bank és az MKB Alapkezelő Zrt. nem vállalnak felelősséget a jelen kiadvány alapján hozott befektetési döntésért, és annak következményeiért. Az Alapkezelő felügyeleti engedélyszáma, dátuma: 100.006/1992; 1992.09.22.