Ugrás a tartalomhoz

MBH Ütemező 2 Globális Részvény Alapok Alapja

Az elmúlt időszak volatilis piaci környezete határozottan rávilágított, hogy a hagyományos stratégiák mellett új irányból közelítsük meg a részvénybefektetéseket. Olyan stratégiát kerestünk, ami alkalmazkodik a piaci környezethez és lehetőséget teremt arra, hogy kihasználjuk a hektikus környezetben rejlő hozamlehetőségeket.

Ez az új megközelítés hívta életre az MBH Ütemező 2 Globális Részvény Alapok Alapja konstrukciót, mely forint, euró és dollár devizanemekben is elérhető.

Az Alap létrehozásának célja, hogy az összegyűjtött megtakarításaikkal a befektetők az időzítés kockázatát mérsékelve részesülhessenek a globális részvénypiacok nyújtotta hozamlehetőségekből.

A befektetési döntések meghozatala során az egyik legnehezebb befektetői döntés, hogy melyik időpillanatban lépjünk be vevőként a részvénypiacra, mivel a befektetők többségének nehézséget jelent a piacok állandó nyomon követése. A portfoliókezelők szakértelme mellett az időzítésben rejlő további kockázatok csökkentését teszi lehetővé az Alap stratégiája, mely szerint 9-12 hónapon keresztül, ütemezetten tervezi feltölteni az Alapot különböző tőzsdén kereskedett befektetési alapokkal és az MBH Alapkezelő Zrt. kezelésében lévő, a Kezelési Szabályzatban meghatározott befektetési alapokkal míg el nem éri a 90%-os részvénykitettséget. A feltöltési periódusban az Alap havonta, az aktuális nettó eszközértékének maximum 15%-os mértékéig vásárol a megcélzott instrumentumokból. Ezzel a stratégiával elkerülhető, hogy ne egy adott időpillanat makrogazdasági, tőkepiaci helyzetében történjen a teljes állomány befektetése, hanem a folyamatosan változó tőkepiaci helyzet aktív értékelésével az időzítés kockázatát mérsékelve, több hónapon keresztül építse fel az Alap az elérni kívánt részvénypozícióját. A szabad pénzeszközöket, melyek még nem kerültek befektetésre, az Alapkezelő, átmenetileg elsősorban pénzpiaci eszközökben kívánja elhelyezni, amellyel az elmúlt évekhez képest markánsan megemelkedett kamatkörnyezetet figyelembe véve az átmeneti időszakban is jelentősebb hozamtermelést érhet el.

Az MBH Ütemező 2 Globális Részvény Alapok Alapja befektetési jegyeihez folyamatos forgalmazás keretében tudnak hozzáférni a befektetők, az alap HUF, EUR és USD sorozatú befektetési jegyeit személyesen az MBH Bank Nyrt. fiókjaiban, illetve telefonon keresztül lehetséges megvásárolni és visszaváltani a szerződött forgalmazókon keresztül.

Az alap megvásárlásával a befektető olyan alapok alapja konstrukcióhoz fér hozzá, mely a diverzifikálás kockázatmérséklő hatása mellett lehetőséget biztosít a globális részvénypiacokban rejlő hozamokhoz való hozzáféréshez, a forint mellett euró és dollár devizanemben is.

Az alapok alapja konstrukció lényege, hogy az Alap vagyonát az Alapkezelő nem közvetlenül részvényekbe fekteti, hanem az MBH Alapkezelő Zrt. által kezelt befektetési alapok befektetési jegyeibe, illetve tőzsdén kereskedett befektetési alapokba (ETF-ekbe).

Befektetési stratégia:

 • Az Alap elsősorban globális részvény alapokba fektet, rugalmasan, az indulását követő 9-12 hónapon keresztül tölti fel a portfólióját eszközökkel, a szabad pénzeszközeit pedig, elsősorban pénzpiaci (kamatozó) eszközökben tartja. Az Alap hosszútávon 90%-os részvénykitettséget céloz meg.
 • Az összegyűjtött vagyont az indulást követően havonta, az aktuális nettó eszközérték arányának legfeljebb 15%-os mértékig fekteti be a portfóliómenedzser.
 • Az alapok alapja konstrukciónak köszönhetően a befektető egy befektetési alapon keresztül részesülhet neves külföldi alapkezelők tőzsdén kereskedett alapjainak, valamint, a BF Money Fejlett Piaci Részvény Alap, Budapest USA Részvény Alap, MBH Észak-Amerikai Részvény Alap, MBH Dinamikus Európa Részvény Alap, MBH Feltörekvő Piaci Részvény Alap, MKB Bonus Közép-Európai Részvény Befektetési Alap, BF Money Közép-Európai Részvény Alap, Budapest Bonitas Alap  által nyújtott hozamokból anélkül, hogy egyesével kellene megvásárolnia a portfóliójába a befektetési alapokat.
 • Az Alap az Alapkezelő döntésének függvényében a felsorolt, MBH Alapkezelő Zrt. által kezelt alapok befektetési jegyeibe akár 20%-ot meghaladó mértékben is befektethet.
 • Hosszútávon az Alap 90%-os részvénykitettséget céloz meg, amit az indulást követően 9-12 hónap belül tervez elérni, majd tartani a részvénypiaci trendek függvényében.

Akiknek ajánljuk:

 • Akinek nincs arra lehetősége, hogy folyamatosan nyomon kövesse a részvénypiacokat, és rögtön képes legyen tranzakciókat lebonyolítani.
 • Befektetéseivel a globális részvénypiacok teljesítményéből szeretne részesedni.
 • A kockázatmentesnél magasabb hozamot szeretne elérni hosszútávon.
 • A többlet hozamlehetőségért képes és hajlandó közepes kockázatot felvállalni (Kiemelt Befektetői Információk szerinti besorolása az 1-7-ig tartó hozam/kockázati skálán: 4).
 • Akik vállalják a magas részvényaránnyal járó magas részvénypiaci kockázatot, valamint az eltérő devizanemekben kibocsátott értékpapírokkal járó árfolyamingadozás kockázatát. Az Alap kockázatainak részletes leírása az Alap Tájékoztatójában szerepel.
 • Akik hosszabb távra, legalább öt évre tervezik a befektetésüket, mivel az Alap ajánlott minimális tartási ideje 5 év.

Jelen tájékoztatás a Kbftv 4.§ (1)bek. 55. pontja szerinti kereskedelmi kommunikációnak minősül. A tájékoztatás nem teljes körű, nem tartalmazza az összes szerződési feltételt, nem minősül befektetési ajánlatnak, ajánlattételi felhívásnak, befektetési tanácsadásnak vagy adótanácsadásnak, célja kizárólag a figyelem felkeltése. Az alap befektetési politikájáról, forgalmazási költségeiről és a befektetés lehetséges kockázatairól részletes felvilágosítást, annak hivatalos tájékoztatójából és kezelési szabályzatából kaphat, amelyek megtalálhatók az MBH Bank Nyrt. fiókjaiban, a forgalmazási helyeken és a www.mbhalapkezelo.hu internetes oldalon. Az alapban lévő eszközök múltbeli teljesítménye, hozama nem jelent garanciát az alap jövőbeni teljesítményére, hozamára. Az alap befektetési jegyeinek vásárlásához értékpapírszámla nyitása szükséges, melynek díja van. Az alap befektetési politikája nem biztosít sem tőke, sem hozamvédelmet.  Jelen dokumentumban foglalt valamennyi információ kizárólag tájékoztatásul szolgál. Az MBH Bank és az MBH Alapkezelő Zrt. nem vállalnak felelősséget a jelen kiadvány alapján hozott befektetési döntésért, és annak következményeiért. Az Alapkezelő felügyeleti engedélyszáma, dátuma: 100.006/1992; 1992.09.22.